Bli medlem

Hur blir man medlem?

Ange namnet på din förening (företag, organisation), adressuppgifter samt namnet på en kontaktperson. Era stadgar ska bifogas.
Det kostar 300 kronor per år att vara medlem och det är styrelsen som beviljar medlemskap.

Privatpersoner kan ej vara medlemmar i Öppna Kanalen. Om du inte representerar en förening men ändå vill få en möjlighet att sända kan du titta i vår medlemsmatrikel. Här hittar du förhoppningsvis någon intressant förening där du kan bli medlem.

Här kan du skriva ut medlemsansökan.

Vem får sända?

Alla får sända i Öppna Kanalen. Däremot får du inte sända vad som helst. Det är exempelvis inte tillåtet att sända reklam. Det finns vissa krav som måste uppfyllas för att få sända: Du måste vara medlem i Öppna Kanalen. Du skall ha en registrerad ansvarig utgivare för ditt program. Du måste anmäla ditt program för sändning på ett programrådsmöte.