Ansvarig utgivare

Att registrera ansvarig utgivare
Detta är nog den krångligaste delen med att sända TV. Men å andra sidan behöver man inte göra denna registrering särskilt ofta.

Det finns bara en ansvarig utgivare
Öppna Kanalen har en ansvarig utgivare. Denna person är ytterst ansvarig för allt som sänds i kanalen. Denna person avgör helt och hållet själv vad som skall få sändas.

Ställföreträdare
Eftersom ansvarig utgivare inte har någon rimlig möjlighet att själv titta på allt material innan det sänds har styrelsen beslutat att respektive förening skall utse en ställföreträdare för utgivaren. Ställföreträdaren skall namnges i föreningens alla sändningar, och blir därmed ansvarig för sin egen förenings programinnehåll.

Mycket papper blir det
Ställföreträdare till utgivaren registreras på ett programrådsmöte. Till detta möte skall du ta med dig följande papper:

Konkursfrihetsbevis får man genom Bolagsverket
Telefon: 060-18 40 00
Beviset kostar 100,-

Personbevis får man genom att ringa till det lokala skattekontoret.
Telefon: 0771-567 567

Förvaltarbevis får man genom att gå till överförmyndaren med personbevis och legitimation.
Expeditionen finns i stadshuset.
Öppettider: Måndagar och Torsdagar, klockan 10:00-12:00
Telefon: 021-16 12 82

Ansökan lämnas till Öppna Kanalen.