Styrelsen

Styrelsen Öppna Kanalen 2018.

 

Ordförande: Tom Johansson
Kassör: Gabriel Agirmann
Ledamot: Adis Tajic
Ledamot: André Brun
Ledamot: Mats Gunnarsson

 
Ansvarig utgivare: Tom Johansson

 
Revisorer: Gunilla Bergvall, Göran Sundström

 

Valberedning: Sara Emilsson, Henrik Sahlgren