Styrelsen

Styrelsen Öppna Kanalen 2018.

 

Ordförande: Susanne Malm
Kassör: André Brun
Vice ordförande: Mats Stackbom
Ledamot: Elisabeth Löf
Ledamot: Mats Gunnarsson

 
Ansvarig utgivare: Susanne Malm

 
Revisor: Göran Sundström

 

Valberedning: Tommy Log och Henrik Sahlgren